Kategoria: Komunikaty

Pomoc dla bezdomnych w okresie zimowym

Listopad 26, 2012 Kategoria: KOMUNIKATY

Jak co roku, województwa, w ramach pomocy osobom bezdomnym w tym najtrudniejszym dla nich czasie, przygotowały informację o formach pomocy, z jakiej mogą skorzystać. Urzędy wojewódzkie uruchomiły bezpłatne infolinie, gdzie potrzebujący lub osoby im pomagające, będą mogły uzyskać informacje. W całej Polsce bezdomni będą mieli do dyspozycji 498 schronisk i noclegowni. Będą mogli posilić się również w jadłodajniach i punktach żywienia. Urzędy wojewódzkie wykaz […]

Międzynarodowa Konferencja na temat Bezpieczeństwa Chemicznego

Listopad 23, 2012 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Jednym z wyzwań, jakie związane są z rozwojem naszego kraju, jest zapewnienie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych z wykorzystaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, bezpiecznego obrotu takimi produktami i ich prekursorami. Na problem bezpieczeństwa chemicznego należy także spojrzeć z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń dla społeczności lokalnych w otoczeniu obiektów przemysłowych. Wieloaspektowemu przeglądowi doświadczeń i dobrych praktyk poświęcona była Międzynarodowa […]

Jak współpracować w sytuacjach kryzysowych, by skutecznie działać

Listopad 19, 2012 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Jak współpracować w sytuacjach kryzysowych, by skutecznie i szybko działać, wspólny obszar w wymiarze ponadsektorowym, funkcja zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego, to tylko niektóre kwestie poruszane na konferencji „Partnerstwo międzysektorowe w zarządzaniu kryzysowym”, która odbyła się 15 listopada br. w Warszawie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęło konferencję honorowym patronatem. Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się, w jaki sposób […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny