Kategoria: Komunikaty

II Międzynarodowa Konferencja na temat Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zarządzanie kryzysowe na poziomie krajowym, obrona przed cyberatakami oraz ochrona infrastruktury krytycznej, to niektóre tematy poruszane podczas II Międzynarodowej Konferencji na temat Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2nd International Conference on Homeland Security), która odbyła się w dniach 11-14 listopada 2012 r. w Tel Awiwie w Izraelu. Wzięli w niej udział przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – dyrektor RCB […]

Partnerstwo międzysektorowe w zarządzaniu kryzysowym

Listopad 13, 2012 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęło honorowy patronat nad konferencją „Partnerstwo międzysektorowe w zarządzaniu kryzysowym”, organizowaną przez Federację  Polskich Banków Żywności. Konferencja odbędzie się 15 listopada 2012 r. w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie. Konferencja ma na celu popularyzację procedur zarządzania kryzysowego w Bankach Żywności, a także zachęcenie do tworzenia podobnych rozwiązań […]

Ćwiczenia zarządzania kryzysowego

Listopad 07, 2012 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Tegoroczne ćwiczenie zarządzania kryzysowego NATO – CMX (Crisis Management Exercise) zostanie przeprowadzone w dniach 12 – 16 listopada 2012 roku, równolegle z ćwiczeniami: Cyber Coalition 12 (CC) oraz krajowym ćwiczeniem uzupełniającym do ćwiczenia CMX. Ćwiczenie CMX 2012 oraz CC są ćwiczeniami międzynarodowymi, natomiast w ćwiczeniu uzupełniającym udział wezmą wyłącznie podmioty krajowe. Głównym celem ćwiczenia NATO […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny