Kategoria: Komunikaty

Decyzja o wstrzymaniu sprzedaży alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej

Wrzesień 16, 2012 Kategoria: KOMUNIKATY

W związku z przypadkami zatrucia alkoholem metylowym w Republice Czeskiej, którego źródłem jest sfałszowany alkohol wprowadzony do sprzedaży na terenie Czech konieczne jest podjęcie szczególnych środków ostrożności. Dlatego w dniu 16 września br. Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w […]

I Konferencja Zarządzania Ciągłością Działania

Bezpieczeństwo Państwa, ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstw oraz współpraca sfery gospodarczej ze sferą administracji publicznej były głównymi zagadnieniami poruszanymi na I Konferencji Zarządzania Ciągłością Działania nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów państwa w obliczu dzisiejszych zagrożeń”. Konferencja ta odbyła się w dniach 10 – 11 września 2012 r., a jego organizatorami byli British Standards Institution Group Polska i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny