ostrzeżenia:
Styczeń 24, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Komunikaty

Konferencja „Wojewódzka administracja rządowa w przygotowaniach obronnych”

Kwiecień 20, 2012 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Wojewódzka administracja w przygotowaniach obronnych to temat konferencji, która odbyła się  pod patronatem wojewody wielkopolskiego 11-12 kwietnia 2012 roku w Gołuchowie. Udział w konferencji przedstawicieli RCB: Doroty Leduchowskiej – szefa Wydziału Planowania oraz jej współpracowników – Mirosława Sobolewskiego i Tadeusza Jasińskiego, był wynikiem zgłaszanej przez przedstawicieli wojewodów potrzeby uszczegółowienia zadań związanych z wdrożeniem zarządzenia nr […]

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego

Kwiecień 13, 2012 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W zakładce „Zarządzanie kryzysowe”, znajduje się, do pobrania, Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK). Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego odzwierciedla nowe spojrzenie na proces planowania cywilnego, stanowi także kompleksowe podejście do zarządzania kryzysowego – obejmującego zarówno zapobieganie zagrożeniom, przygotowanie do nich, reagowanie w przypadku ich wystąpienia, jak również odtwarzanie powstałych zniszczeń i strat.

Wizyta delegacji RCB na Ukrainie

Kwiecień 13, 2012 Kategoria: KOMUNIKATY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania kryzysowego pomiędzy Polską a Ukrainą to główny cel wizyty delegacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Kijowie. Przedstawiciele Centrum, pod przewodnictwem dyrektora RCB Pana Marka Komorowskiego, przebywali na Ukrainie w dniach 3-5 kwietnia 2012 roku na zaproszenie Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych Republiki Ukrainy (MNS). Z polską delegacją spotkał się wicepremier, minister ds. nadzwyczajnych […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny