Kategoria: Komunikaty

W sierpniu 2009 r. mija rok od utworzenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB)

Sierpień 21, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY

RCB jest instytucją „spinającą” działania w sytuacjach kryzysowych na poziomie rządowym. Centrum jest kluczowym elementem kompleksowego systemu zarządzania kryzysowego, którego istotą, z jednej strony, jest stworzenie warunków skuteczniejszego radzenia sobie przez właściwe służby i organy administracji publicznej z trudnymi sytuacjami, z drugiej zaś, stworzenie sprawnego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych, kiedy normalne zasoby i procedury działania okazują się […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny