ostrzeżenia:
Styczeń 24, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Komunikaty

Uwaga! Pojawił się fałszywy Alert RCB

Listopad 27, 2018 Kategoria: KOMUNIKATY, OSTRZEŻENIA

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wysyłało Alertu RCB, dotyczącego zgłaszania się mężczyzn do urzędów gmin. Sprawą fałszywych SMS-ów zajmuje się już Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policja. Informacje otrzymaliśmy od mieszkańców gmin położonych na wschodzie Polski.

Wprowadzenie Stopnia Alarmowego ALFA

Listopad 24, 2018 Kategoria: KOMUNIKATY, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy (ALFA) na terenie województwa śląskiego oraz miasta Kraków. Stopień alarmowy obowiązuje od 26 listopada od godz. 00:00 do 15 grudnia do godz. 23:59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w związku Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych, w sprawie zmian klimatu (COP24). Stopnie alarmowe są przede wszystkim […]

Przygotowanie do sezonu zimowego

Listopad 23, 2018 Kategoria: KOMUNIKATY

Ocena przygotowania  do  sezonu zimowego, stan zabezpieczenia energetycznego, ciepłowniczego i gazowego oraz przygotowanie do zimowego utrzymania dróg to m.in. tematy, które zostały uwzględnione w raporcie „ Stan przygotowania państwa do sezonu zimowego 2018/2019”.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny