Kategoria: Komunikaty

Warsztaty na temat cyberobrony IK

Listopad 03, 2014 Kategoria: INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, KOMUNIKATY

Wzmocnienie cyberobrony infrastruktury krytycznej to temat warsztatów, które odbyły się 30 – 31 października 2014 r. w Kijowie. Celem warsztatów było zwiększenie świadomości na temat zagrożeń dla infrastruktury krytycznej pochodzących z cyberprzestrzeni, określenie narzędzi do przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom i omówienia środków służących poprawie odporności kluczowych sieci, a także wymiana doświadczeń i wniosków przez badaczy, ekspertów […]

II Forum Analityczne

Październik 31, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

28 października 2014 r. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się II Forum Analityczne – spotkanie przedstawicieli wydziałów analitycznych z instytucji realizujących zadania z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa. Celem spotkania było m.in. omówienie i ocena aktualnej sytuacji na Ukrainie, zwłaszcza w odniesieniu do możliwych scenariuszy po wyborach nowej Rady Najwyższej. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się aspekty bezpieczeństwa energetycznego, ochrony […]

II Krajowe Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Październik 23, 2014 Kategoria: INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, KOMUNIKATY

Przedsiębiorcy odpowiedzialni za obiekty infrastruktury krytycznej (IK) oraz przedstawiciele administracji spotkali się, w ramach II Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej, 22 października 2014 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Otwierając Forum, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich podkreślił, że ochrona infrastruktury krytycznej jest przedsięwzięciem wspólnym zarówno tych, którzy odpowiadają za funkcjonowanie państwa jaki i tych, […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny