Kategoria: Komunikaty

Porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a Urzędem do Spraw Cudzoziemców

Wrzesień 18, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich i szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala podpisali w czwartek, 18 września 2014 r. porozumienie o współpracy pomiędzy obiema instytucjami. Porozumienie zakłada m.in. wzajemne udostępnianie danych statystycznych, analiz, ocen i prognoz oraz wymianę informacji o zdarzeniach, które mogą generować sytuacje kryzysowe. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i […]

Planowanie cywilne w Polsce – stan obecny oraz wyzwania na przyszłość

Wrzesień 17, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Planowanie cywilne w Polsce – stan obecny oraz wyzwania na przyszłość to temat konferencji, która odbyła się w środę, 17 września 2014 r. w Warszawie. Jej zasadniczym celem było zwrócenie uwagi na rolę i wagę planowania cywilnego w sprawnym zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Organizatorem i gospodarzem konferencji było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a wzięli w niej udział […]

Informacje dla osób podróżujących do krajów Afryki Zachodniej

Wrzesień 12, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Od lutego 2014 w krajach Afryki Zachodniej odnotowuje się zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola (Ebola Virus Disease, EVD). Obecnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) określają ryzyko zachorowania osób podróżujących na teren Gwinei i państw sąsiadujących jako niskie. Jednak, ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, zaleca się zrezygnowanie z podróży […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny