Kategoria: Komunikaty

Seminarium Grupy Zasobów Przemysłowych i Usług Komunikacyjnych NATO

Czerwiec 09, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

W szwajcarskim Montreux, dniach 26-27 maja br. odbyło się seminarium Grupy Zasobów Przemysłowych i Usług Komunikacyjnych – Industrial Resources and Communications Services Group (IRCSG), działającej w ramach Komitetu Planowania Cywilnego NATO na wypadek Nadzwyczajnych Zagrożeń – NATO Civil Emergency Planning Committee (CEPC). Celem seminarium było przybliżenie tematu starzejącej się i zawodnej infrastruktury, w szczególności w […]

Cyber Europe 2014

W ostatnich dniach kwietnia państwa europejskie zainaugurowały ćwiczenia Cyber Europe 2014. Największe, europejskie ćwiczenia z zakresu ochrony cyberprzestrzeni organizowane przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Do pierwszej, technicznej fazy ćwiczenia Cyber Europe 2014 przystąpiło ponad 200 organizacji i ponad 400 ekspertów bezpieczeństwa teleinformatycznego z całej Europy. Reprezentowali oni dwadzieścia dziewięć krajów: Państw […]

Nominacja na stopień kapitana

Czerwiec 06, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz mianował por. SG Annę Gosławską – Hrychorczuk, głównego specjalistę w Wydziale Szkoleń i  Ćwiczeń RCB, na stopień kapitana SG. Nominację wręczył 5 czerwca 2014 r. dyrektor RCB Janusz Skulich. Serdecznie gratulujemy.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny