Kategoria: Komunikaty

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Kwiecień 29, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

Nadbryg. Janusz Skulich został powołany przez Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska na stanowisko dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 29 kwietnia 2014 roku. Nominację wręczył minister spraw wewnętrznych, Bartłomiej Sienkiewicz. Janusz Skulich przez większą część służby związany był z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. W 2002 roku został powołany na stanowisko śląskiego komendanta wojewódzkiego, a […]

Ćwiczenie zarządzania kryzysowego

Kwiecień 25, 2014 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE, KOMUNIKATY

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez uprowadzony samolot pasażerski czy bunt obywateli obcego państwa podczas przekraczania polskiej granicy to sytuacje kryzysowe z jakimi musieli zmierzyć się uczestnicy ćwiczenia służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, które odbywają się na Mazowszu 23-25 kwietnia 2014 roku. Celem ćwiczenia jest sprawdzenie koordynacji służb podległych MSW z wojskiem w czasie m.in. sytuacji […]

Porozumienie pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie

Kwiecień 02, 2014 Kategoria: KOMUNIKATY

25 marca 2014 r. w Warszawie zawarto porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, reprezentowaną przez Komendanta-Rektora WSPol, insp. dra Piotra Bogdalskiego a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, reprezentowanym przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Marka Komorowskiego. Porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w realizacji zadań ustawowych. Określa zasady wzajemnej współpracy, które mają sprzyjać efektywnemu współdziałaniu pomiędzy Centrum […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny