ostrzeżenia:
Październik 26, 2020 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Współpraca międzynarodowa

Sesja plenarna CEPC z udziałem RCB – Więcej współdziałania

Październik 15, 2012 Kategoria: KOMUNIKATY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Tegoroczna plenarna sesja Komitetu Planowania Cywilnego (CEPC), która odbyła się 2 i 3 października 2012 r. w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli najpierw w formacie partnerskim, a następnie sojuszniczym, została poprzedzona seminarium pt: „Strategic Drivers in International Disaster/Emergency Management” (Strategiczni aktorzy a zarządzanie kryzysowe w skali międzynarodowej). Współorganizatorem seminarium były Szwecja i Finlandia, państwa partnerskie […]

Spotkanie Punktów Kontaktowych ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej

26 czerwca br. w Brukseli zebrali się przedstawiciele państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej. Poza wymianą aktualnych informacji oraz przedstawieniem statusu prac nad systemem CIWIN (Critical Infrastructure Warning Information Network), Komisja Europejska zaprezentowała i poddała pod dyskusję ustalenia dot. współpracy pomiędzy Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Kanadą w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Głównym celem spotkania było jednak przedstawienie […]

Spotkanie przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej

Usprawnienie współpracy narodowych centrów zarządzania kryzysowego z odpowiednimi instytucjami w Unii Europejskiej (UE) było głównym celem konferencji „W kierunku wzmocnionej współpracy między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi”, która odbyła się w Brukseli, w dniach 30-31 maja 2012 r. Jej organizatorami była Komisja Europejska (KE) i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ). W konferencji wzięli udział przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego instytucji UE […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny