Kategoria: Współpraca międzynarodowa

Spotkanie państw UE – USA – Kanada w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej

Spotkanie ekspertów ds. ochrony infrastruktury krytycznej z państw członkowskich Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Kanady odbyło się w Brukseli w dniach 22-23 maja 2012 r. Organizatorami spotkania byli: Komisja Europejska, USA, Kanada oraz prezydencja duńska. Głównym celem konferencji była wymiana informacji i najlepszych praktyk w celu skutecznej i efektywnej ochrony infrastruktury krytycznej. Przedstawicielami Polski w […]

Wymiana polskich i niemieckich doświadczeń w zakresie zarządzania kryzysowego

Kwiecień 20, 2012 Kategoria: KOMUNIKATY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W dniach 17-19 kwietnia 2012 r. delegacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa złożyła wizytę Berlinie, w jednostce zarządzania kryzysowego (KM) Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi na poziomie centralnym w Polsce i RFN za zarządzanie kryzysowe. Podczas spotkań omawiano narodowe systemy zarządzania kryzysowego w Polsce i Niemczech, systemy obiegu informacji […]

Wizyta delegacji RCB na Ukrainie

Kwiecień 13, 2012 Kategoria: KOMUNIKATY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania kryzysowego pomiędzy Polską a Ukrainą to główny cel wizyty delegacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Kijowie. Przedstawiciele Centrum, pod przewodnictwem dyrektora RCB Pana Marka Komorowskiego, przebywali na Ukrainie w dniach 3-5 kwietnia 2012 roku na zaproszenie Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych Republiki Ukrainy (MNS). Z polską delegacją spotkał się wicepremier, minister ds. nadzwyczajnych […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny