pilne:
Wrzesień 17, 2020 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Współpraca międzynarodowa

NATO: Odpowiedzialność sfery cywilnej

Listopad 21, 2018 Kategoria: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Zagrożenia hybrydowe oraz sposoby przeciwdziałania im były motywem przewodnim posiedzenia plenarnego Komitetu Planowania Cywilnego NATO (Civil Emergency Planning Comittee, CEPC). Posiedzenie odbyło się 13 i14 listopada 2018 r. w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Polskiej delegacji przewodniczył Krzysztof Malesa, z-ca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Odporne państwo, odporne NATO

Październik 24, 2018 Kategoria: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W obliczu zagrożeń hybrydowych minimalizacja wszelkich – zdiagnozowanych i nie zdiagnozowanych – podatności oraz wzmacnianie odporności to jedno z kluczowych zadań państw członkowskich NATO oraz całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Realizacja tych strategicznych założeń była głównym tematem plenarnej sesji Grupy Ochrony Ludności NATO (Civil Protection Group, CPG), jednej z czterech grup podporządkowanych sojuszniczemu Komitetowi Planowania Cywilnego (Civil Emergency […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny