ostrzeżenia:
Październik 24, 2020 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Współpraca międzynarodowa

Spotkanie z grupą parlamentarzystów z Indonezji

Lipiec 20, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W dn. 17.07. 2009 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z grupą parlamentarzystów z Indonezji, reprezentujących Komisję VIII, zajmującą się m.in. zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych.

Wizyta na zaproszenie Gwardii Narodowej stanu Illinois (USA)

Czerwiec 10, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W dniach od 25 maja do 3 czerwca 2009 r. delegacja reprezentująca MSWiA, MON, MZ i RCB, na zaproszenie Gwardii Narodowej stanu Illinois (USA), wzięła udział w wizycie połączonej ze szkoleniem w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych. W trakcie spotkania delegacja polska zapoznała się z zakresem współpracy realizowanej przez Gwardię Narodową stanu Illinois na rzecz […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny