Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z powietrza to zakres ćwiczenia taktyczno – specjalnego pk. RENEGADE 12/II, które miało miejsce 25 października 2012 roku. Zostało przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem ćwiczenia było przede wszystkim praktyczne sprawdzenie funkcjonowania procedur w przypadku naruszenia granic powietrznych naszego państwa przez obce wojskowe statki powietrzne, jak również przećwiczenie współpracy pomiędzy Siłami Zbrojnymi RP a układem pozamilitarnym w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza. Dodatkowo sprawdzono przygotowanie lotnictwa Wojsk Lądowych do zabezpieczenia stref ograniczonego ruchu lotniczego.

Podczas ćwiczenia rozegrane zostały cztery epizody praktyczne, dotyczące zagrożeń z powietrza: naruszenie przestrzeni powietrznej przez obce wojskowe statki powietrzne, naruszenie granicy państwowej przez obcy cywilny statek powietrzny, prowadzenie przez bezpilotowe środki latające rozpoznania w objętej ograniczeniami przestrzeni powietrznej, naruszenie przez cywilny śmigłowiec objętej ograniczeniami przestrzeni powietrznej.

Udział RCB w ćwiczeniach RENEGADE 12/II polegał przede wszystkim na testowaniu efektywności wymiany informacji nt. zagrożeń atakiem terrorystycznym z powietrza i zarządzaniu takimi informacjami, czyli wymianie i weryfikacji informacji uzyskanych z Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej, Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

W ćwiczeniu, oprócz ok. 600 żołnierzy, wzięli udział przedstawiciele instytucji cywilnych: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej. Z ramienia RCB w przedsięwzięciu uczestniczyli Aleksander Paszkowski, starszy specjalista Wydziału Operacyjnego oraz Florian Naumczyk, główny specjalista Wydziału Szkoleń i Ćwiczeń.