Opanowanie przez terrorystów samolotu pasażerskiego to jedno z wyzwań   jakim musieli stawić czoła uczestnicy połączonych ćwiczeń RENEGADE13/II i  KAPER13/II. Ćwiczenia odbyły się 23 października 2013 roku. Ich celem było sprawdzenie zgrania resortów i instytucji wojskowych oraz cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w razie ataku terrorystycznego.

Scenariusz przewidywał opanowanie przez terrorystów tankowca z ładunkiem 30 tys. ton ropy naftowej, porwanie cywilnego samolotu oraz naruszenie rejonu ograniczeń ruchu lotniczego przez cywilny samolot i śmigłowiec. Ważnym elementem ćwiczenia było także sprawdzenie przez wszystkie 16 województw systemu ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami z powietrza, a także przygotowania ćwiczących na ewentualne skażenie chemiczne na morzu lub lądzie.

Organizatorem ćwiczenia było Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP. RCB aktywnie uczestniczyło zarówno w procesie planistycznym, jak i w samym ćwiczeniu.

W ćwiczeniu wzięło udział około 1,2 tys. żołnierzy, funkcjonariuszy oraz przedstawicieli instytucji cywilnych. m.in. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Operacyjnego SZ, Dowództwa Wojsk Specjalnych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, Żandarmerii Wojskowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Urzędu Morskiego w Gdyni.