W dniach 16-17 czerwca 2009 r. odbyło się ćwiczenie standardowych procedur operacyjnych KCZK RCB pod kryptonimem „SPO-1″, mające na celu usprawnienie współpracy i wymiany informacji na wypadek sytuacji kryzysowej.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał zagrożenie rozprzestrzenieniem materiału radioaktywnego na terenie Polski oraz przygotowanie służb na ewentualne reagowanie w przypadku wykorzystania materiału radioaktywnego do celów przestępczych. W ćwiczeniu poza RCB uczestniczyli: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowa Agencja Atomistyki, Biuro Ochrony Rządu, Komenda Główna Straży Granicznej, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Komenda Stołeczna Policji oraz 8 Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego (dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie).
Wnioski z ćwiczenia zostaną przesłane do wszystkich podmiotów ćwiczących, a zdobyte doświadczenia zostaną wykorzystane w celu usprawnienia współpracy. Ponadto w dniu 24 czerwca 2009 r., odbędzie się spotkanie z kierownikami WCZK oraz szefami wydziałów nadzorujących funkcjonowanie służb dyżurnych w ministerstwach i urzędach centralnych oraz z kierownikami wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego mające na celu m.in. przedstawienie wniosków z ćwiczenia „SPO-1″.