W przyszłym roku odbędzie się ćwiczenie zarządzania kryzysowego NATO – CMX 2011 (Crisis Management Exercise). Ćwiczenia tego typu mają miejsce co roku i są organizowane przez Sojusz Północnoatlantycki. Biorą w nich udział państwa NATO.

W Polsce przygotowania do CMX 2011 koordynuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – na mocy art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym z późn. zm. Będą w nim brały udział najwyższe władze państwowe oraz krajowe podmioty systemu zarządzania kryzysowego.
Celem ćwiczeń CMX jest doskonalenie procesu konsultacji i podejmowania decyzji na najwyższych szczeblach politycznych i wojskowych w NATO i w państwach członkowskich na wypadek kryzysu.

W aktywnej fazie ćwiczenia odbędą się w Brukseli posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej, czyli najwyższego organu NATO, i to ona podejmować będzie decyzje, jak reagować na rozwój kryzysu. Stronę polską będzie reprezentował ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO. Będzie on przedstawiał stanowisko rządu polskiego zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi z Warszawy. Będą one opracowywane na bieżąco stosownie do sytuacji przewidzianej scenariuszem ćwiczenia.

Niedawno przedstawiciele RCB uczestniczyli we wstępnej (kwiecień br.) i głównej (czerwiec br.) konferencjach planistycznych, na których przygotowywano dokumentację przyszłorocznego ćwiczenia.