Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez uprowadzony samolot pasażerski czy bunt obywateli obcego państwa podczas przekraczania polskiej granicy to sytuacje kryzysowe z jakimi musieli zmierzyć się uczestnicy ćwiczenia służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, które odbywają się na Mazowszu 23-25 kwietnia 2014 roku.

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie koordynacji służb podległych MSW z wojskiem w czasie m.in. sytuacji kryzysowych związanych z napływem dużej ilości uchodźców na terytorium RP. Bierze w nim udział niemal 2 tys. funkcjonariuszy m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, żołnierzy oraz przedstawicieli administracji publicznej.

Premier Donald Tusk, który odwiedził uczestników ćwiczenia w czwartek podkreślił, że ma ono dać konkretne i praktyczne odpowiedzi, co dla faktycznego bezpieczeństwa trzeba udoskonalić w procedurach i nawykach.

Uczestniczący w ćwiczeniu minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz zapewnił, że nasze granice są bezpieczne i nie zdarzają się żadne incydenty czy wzmożone próby przekraczania granicy. Zaznaczył jednak, że ćwiczenia są sprawdzianem koordynacji poszczególnych służb w sytuacjach zagrożeń. – Musimy przetrenować taką odporność na o wiele gorsze warianty niż te, z którymi mamy teraz do czynienia – wyjaśnił szef MSW. Dodał, że podczas ćwiczeń sprawdzona zostanie logistyka, łączność i system powiadamiania. Z całości działań powstanie raport, który później zostanie wnikliwie przeanalizowany.

Scenariusz ćwiczenia przewidywał około 30 różnych epizodów. Podczas jednego z nich samolot pasażerski zboczył z kursu i wleciał w polską przestrzeń powietrzną bez wymaganej zgody. Po tym jak został namierzony przez polskie radary, uruchomiono system obrony powietrznej. Para dyżurna MIG-29 z jednostki lotniczej w Mińsku Mazowieckim przechwyciła w powietrzu obcy samolot („Renegade”). Pilot zgłosił usterkę maszyny. Podjęto decyzję o awaryjnym lądowaniu na wojskowym lotnisku w Radomiu. Okazało się, że na pokładzie przebywają cudzoziemcy, którzy zagrozili zbiorowym samobójstwem, jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione.

Kolejne zdarzenie, z którym musieli poradzić sobie uczestnicy ćwiczenia, miało miejsce na granicy. Podczas odprawy granicznej dwóch autokarów, którymi podróżowało kilkudziesięciu cudzoziemców, wszyscy pasażerowie wyrazili chęć starania się o nadanie statusu uchodźcy. Procedury przy odprawie pierwszego autokaru przeprowadzono bez zakłóceń. Jednak w drugim pojeździe znajdowały się osoby poszukiwane Europejskim Nakazem Aresztowania. Poszukiwani nie chcieli opuścić pojazdu. Pozostali cudzoziemcy stanęli w ich obronie. Konflikt narastał, gdyż do protestu przyłączyli się pasażerowie z pierwszego, odprawionego już autokaru. Cudzoziemcy zablokowali przejście od strony wyjazdowej.

(msw.gov.pl, premier.gov.pl)