„Realizacja procedur reagowania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego z kierunku morskiego” to temat ćwiczenia KAPER 12/II, przeprowadzonego 27 listopada 2012 r. przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych (DO SZ). Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było jednym z uczestników. Podstawowym celem ćwiczenia było przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z morza.

W ramach ćwiczenia KAPER 12/II sprawdzano procedury wymiany informacji i identyfikacji pomiędzy Dyżurnymi Służbami Operacyjnymi, a siłami i środkami wydzielonymi do zwalczania zagrożeń terrorystycznych z kierunku morskiego. Dodatkowo sprawdzano możliwość współdziałania wydzielonych pododdziałów Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz Wojsk Specjalnych podczas przemieszczenia Zadaniowego Zespołu Bojowego w rejon zachodniego wybrzeża oraz podczas działań na opanowanej przez terrorystów jednostce.

Było to już drugie tego typu przedsięwzięcie przeprowadzone w tym roku przez DO SZ. Pierwszy, kwietniowy KAPER miał formę ćwiczenia z użyciem realnych sił i wpisywał się w cykl przygotowań do turnieju EURO 2012. Obecna, listopadowa edycja była ćwiczeniem sztabowym. Oprócz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w ćwiczenie zaangażowane były m.in. takie instytucje, jak: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, CAT ABW, Komenda Główna Straży Granicznej i Komenda Główna Policji.