Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marcin Samsonowicz-Górski w środę, 27 października 2010 r., był gościem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, które zorganizowało debatę nt.: „Piłkarskie EURO 2012 – czy jesteśmy zagrożenie terroryzmem?” Celem debaty była wymiana informacji i próba odpowiedzi na pytania: czy polska administracja zagwarantuje pełne bezpieczeństwo obywateli w miastach i na stadionach podczas rozgrywek? Czy Polska jest przygotowana na sytuacje kryzysowe? Takie, których sprawcą może być terrorysta, ale też takie, w których człowiek zawodzi jedynie pośrednio, a głównym winowajcą jest przyroda.

Zabierając głos w debacie, dyrektor Samsonowicz-Górski przedstawił rolę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w procesie zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem zarządzania kryzysowego podczas UEFA EURO 2012. Omówił najważniejsze zadania RCB, także w kontekście zagrożeń terrorystycznych. Podkreślił, że choć w tej chwili Polska nie jest głównym celem ataków terrorystycznych, to nie można wykluczyć, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Tym bardziej, że podczas takiej imprezy, jaką są mistrzostwa łatwo wybrać cel ataku (np. drużynę konkretnego kraju) a całe wydarzenie ma charakter widowiskowy i medialny (na czym terrorystom zawsze zależy, gdyż gwarantuje im rozgłos), co zgodnie przyznali wszyscy uczestnicy debaty. Dyrektor RCB zwrócił także uwagę na rolę w procesie zarządzania kryzysowego instytucji samorządowych, w tym w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas EURO 2012. W trakcie swojego wystąpienia zaprezentował również, jak wygląda zarządzanie w sytuacji kryzysowej. Podkreślił, że najpierw reaguje poziom lokalny (gminny, powiatowy, wojewódzki), potem minister wiodący, zgodnie z siatką bezpieczeństwa (sytuacja kryzysowa w obszarze odpowiedzialności jednego ministra) i dopiero w wypadku konieczności Rada Ministrów (sytuacja kryzysowa w obszarze odpowiedzialności kilku ministrów). Przedstawiając rolę RCB, przypomniał, że Centrum, wbrew wielu funkcjonującym mitom, nie jest organem reagowania kryzysowego, ani super urzędem koordynującym działania służb w fazie reagowania czy też departamentem MSWiA. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest instytucją ponadresortową, podległą Prezesowi Rady Ministrów, integrującą system zarządzania kryzysowego, która odpowiada za monitorowanie zagrożeń oraz przepływ informacji.

W imieniu podsekretarza stanu w MSWiA Adama Rapackiego, szefa resortowego zespołu ds. EURO 2012 wystąpił pan Dariusz Deptała, radca ministra w tym ministerstwie. Przedstawił zagrożenia związane z organizacją imprez sportowych. Zwrócił uwagę, że zagrożenie atakiem terrorystycznym jest związane nie tylko z obiektami sportowymi, ale także z miejscami, gdzie sportowcy mieszkają i środkami transportu, którymi się poruszają. Realnie zagrożenie bezpieczeństwa stanowią także fałszywe alarmy o podłożonych ładunkach wybuchowych. Konieczność ewakuacji może nieść duże ryzyko wybuchu paniki.

W debacie uczestniczyli także: Stefan Dziewulski – ekspert ds. bezpieczeństwa imprez masowych, Ewa Gawor – dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie m. st. Warszawy, Zbigniew Boniek – ekspert sportowy oraz Krzysztof Liedel – ekspert Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas i gen. Gromosław Czempiński – były szef Urzędu Ochrony Państwa. Gospodarzami spotkania byli: Janusz Onyszkiewicz – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, były minister obrony narodowej oraz Marek Goliszewski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

W trakcie dyskusji wymieniono opinie m.in. nt. zapewnienia bezpieczeństwa w kontekście Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. oraz osób odpowiedzialnych za kierowania akcją ratownicza i jej przebiegiem.

prezentacja dyrektora RCB – do pobrania