Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było partnerem merytorycznym V Konferencji Naukowej „Dokumenty a Prawo”, która odbyła się 28 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Konferencję zorganizował Wydział Prawa i Administracji UW oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A

Podczas konferencji zwrócono uwagę na konieczność właściwego zabezpieczania dokumentów publicznych. Liczne prezentacje przedstawiające nowoczesne dokumenty oraz ich zabezpieczenia, a także ujawnione fałszerstwa zabezpieczonych publicznych dokumentów, były podstawą do merytorycznej dyskusji nad zachowaniem równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a nowoczesnością dokumentu.

Konferencja składała się z kilku paneli, w których m.in.  udział wzięli eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeden z nich był moderatorem panelu dyskusyjnego „Technologia w służbie dokumentom”, kolejny, w ramach panelu „Bezpieczny obrót dokumentami”, omówił zagadnienia dotyczące weryfikacji autentyczności dokumentów jako aspekt ochrony osobowej Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.