Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poszukuje kandydatów na stanowisko głównego specjalisty w Biurze Planowania Cywilnego i Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Termin składania ofert: 19 czerwca 2019 r.

Więcej informacji.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych kandydatów do pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa