Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

 1. Administratora niejawnych systemów teleinformatycznych.

Dokumenty należny składać do 16 marca 2021 r.

2. Informatyka.

Dokumenty należny składać do 15 kwietnia 2021 r.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych kandydatów do pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa