Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poszukuje kandydata na stanowisko: Informatyk w Biurze Logistyki i Finansów, Wydział Informatyki i Łączności.

Dokumenty należny składać do 20 listopada 2020 r.

Więcej informacji.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych kandydatów do pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa