Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poszukuje kandydatów na stanowisko: od referenta do starszego specjalisty w Centrum Operacyjno-Analitycznym Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Dokumenty należny składać do 31 lipca 2020 r.

Zobacz więcej szczegółów.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych kandydatów do pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa