Ekspert z zakresu szeroko pojętego zarządzania kryzysowego. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pracuje od 2010 r. Kieruje biurem odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową, w tym w ramach NATO, ochronę infrastruktury krytycznej oraz planowanie cywilne i ocenę ryzyka.

Doświadczenie zawodowe zdobył w sektorze prywatnym oraz przedsiębiorstwach państwowych w Polsce i za granicą. Przeprowadził kilka projektów, m. in. z obszaru ciągłości działaniaanalizy BIA, zarządzania ryzykiem oraz obiegu informacji na rzecz zarządzania kryzysowego.

Dr Malesa jest aktywnym uczestnikiem prac na forum Komitetu Planowania Cywilnego NATO (CEPC), szczególnie w kontekście zagrożeń hybrydowych oraz odporności infrastruktury krytycznej. Jest praktykiem w obszarze współpracy cywilno-wojskowej oraz systemu reagowania kryzysowego NATO (NATO NCRS), z wieloletnim doświadczeniem w ćwiczeniach NATO CMX.

Prowadzi szkolenia i kursy doskonalące dla analityków ze służb i instytucji zaangażowanych w sprawy zarządzania kryzysowego. Wykorzystując wiedzę z zakresu nauk humanistycznych popularyzuje kognitywne podejście do kategoryzacji i przetwarzania informacji na rzecz zarządzania kryzysowego.

Jego pasją jest językoznawstwo. Jest w tej dziedzinie doktorem nauk humanistycznych i autorem publikacji poświęconych modelowaniu przestrzeni w językach bałtyckich. Od 2002 roku tłumacz przysięgły języka litewskiego.