Ponad 200 uczestników skupiła dyskusja na temat zapewnienia ciągłości działania administracji publicznej i infrastruktury krytycznej, podczas seminarium zorganizowanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W spotkaniu uczestniczyli eksperci z państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Finlandii, Szwecji i Czarnogóry, m.in. zastępca Sekretarza Generalnego NATO Patrick Turner oraz wiceszef Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego USA (FEMA) Tim Manning.

Otwierając seminarium szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister Beata Kempa podkreślała, że zagrożenia hybrydowe i ataki cybernetyczne powodują, że ciągłość działania administracji staje się jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania państwa. „Seminarium powinno dać odpowiedź jak przygotować się na ataki hybrydowe, które mogą zaburzyć ciągłość funkcjonowania administracji” – powiedziała Minister Kempa.

Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odniosła się także do ustaleń szczytu NATO dot. wzmocnienia wschodniej flanki i porozumienia NATO-UE w kwestii zwalczania zagrożeń hybrydowych i cybernetycznych. „Duży i chyba trwały problem, z jakim musimy się mierzyć, to konieczność zapewnienia ciągłości działania na wypadek prób zakłócenia, a nawet sparaliżowania administracji rządowej i publicznej oraz czułej infrastruktury wojskowej bądź cywilnej” – powiedziała. Dodała, że wschodni sojusznicy NATO – ale nie tylko oni – stoją wobec zagrożeń działaniami hybrydowymi, „wymierzonymi właśnie w obszar administracji”.

Minister Kempa zauważyła także, że szukając rozwiązań warto skorzystać z doświadczeń zebranych podczas niedawnych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak wyjaśnił, że to właśnie wnioski z ostatniego Szczytu NATO w Warszawie dotyczące cyberbezpieczeństwa, stały się impulsem do organizacji seminarium. Jego zdaniem obecność partnerów z NATO i USA była okazją do przedyskutowania zagadnień związanych z dobrymi praktykami w administracji i zarządzaniu kryzysowym „Każdy mógł się podzielić tym, co uważa, że dobrze funkcjonuje.” – podkreślił szef RCB.

Zastępca Sekretarza Generalnego NATO Patrick Turner zwrócił uwagę, że w związku z nowego typu zagrożeniami odporność państwa musi być wszechstronna i dotykać wielu cywilnych elementów funkcjonowania państwa a od ciągłości funkcjonowania administracji zależy zdolność do rządzenia. „Gdy rząd traci kontrolę w sytuacji kryzysowej, traci zaufanie społeczne i w konsekwencji zdolność do obrony” – powiedział Turner.

Tim Manning z amerykańskiej Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) zaznaczył, że każdy kraj powinien wypracować program kontynuacji – w tym działania rządu w alternatywnej lokalizacji, sformułować wytyczne dla administracji rządowej i strony pozarządowej oraz sprawdzać te procedury w ćwiczeniach. Zaznaczył, że w sytuacji kryzysowej państwo powinno się nastawić także na współpracę w ramach NATO.

Wicedyrektor RCB Krzysztof Malesa mówił o konieczności budowy przez administrację planów ciągłości działania. Zwracał uwagę, że urzędnicy powinni korzystać z doświadczeń biznesu, który takie plany tworzy od dawna. Doświadczenia z sytuacji kryzysowych i katastrof dostarczyły wielu dowodów na potwierdzenie faktu, że jedynie organizacje, które zaplanowały swoje działania na wypadek ich wystąpienia, były w stanie podtrzymać swoje procesy i przetrwać ten trudny moment. Dlatego wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania powinno stanowić jeden z podstawowych celów każdej organizacji, w tym również państwa.

Podczas seminarium omawiane były przykłady budowy odporności z wielu państw, między innymi z USA, Finlandii, Rumunii i Estonii.

O seminarium czytaj również na: http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_135288.htm

8
5

6
2

7
4

10
11