Nadbryg. Janusz Skulich został powołany przez Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska na stanowisko dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 29 kwietnia 2014 roku. Nominację wręczył minister spraw wewnętrznych, Bartłomiej Sienkiewicz.

Janusz Skulich przez większą część służby związany był z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. W 2002 roku został powołany na stanowisko śląskiego komendanta wojewódzkiego, a od stycznia 2008 roku pełnił funkcję zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

4 maja 2005 roku otrzymał nominację z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na pierwszy stopień nadbrygadiera. W 2006 roku został kawalerem Orderu Odrodzenia Polski, a w 2010 roku laureatem nagrody im. Jerzego Zimowskiego, która przyznawana jest przez Instytut Spraw Publicznych za działania na rzecz grup społecznych.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, na tej uczelni ukończył również studia podyplomowe.

dyr Skulich 1