Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle minęła Sandomierz i aktualnie przemieszcza się na obszarze Lubelszczyzny. Na wodowskazie w Puławach obserwowany jest powolny wzrost stanu wody (obecnie 677 cm, stan alarmowy 550 cm). Według IMGW na terenie kraju maleje liczba alarmów przeciwpowodziowych oraz przekroczonych stanów alarmowych na wodowskazach. W najbliższych godzinach nie są prognozowane opady ciągłe o dużej wydajności, natomiast mogą występować burze z opadem do 20 mm.

OSTRZEŻENIE IMGW:

 • 3 hydrologiczne 3/3–wzrost poziomów wody z przekroczeniem stanów alarmowych na terenie województw: mazowieckiego (przemieszczanie się fali wezbraniowej na Wiśle), łódzkiego (zlewnia Pilicy), dolnośląskiego (rz. Odra)

PRZEKROCZONE STANY ALARMOWE:

 • w dorzeczu Wisły na 18 stacjach wodowskazowych (maksymalnie o 177 cm w Zawichoście), w dorzeczu Odry na 4 stacjach (maksymalnie o 38 cm w Ścinawie);

PRZEKROCZONE STANY OSTRZEGAWCZE:

 • na 31 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i 17 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

ALARMY PRZECIWPOWODZIOWE:

 • lubelskie – gminy: Wilków, Józefów, Izbica, Stężyca, Łaziska, Kazimierz Dolny, Janowiec, Puławy, Annopol, Krasnystaw, miasta: Puławy, Dęblin;
 • małopolskie – powiaty: brzeski; gminy: Bolesław, Mędrzechów, Gręboszów, Szczucin;
 • mazowieckie – gminy: Maciejowice, Wilga, Magnuszew, Sieciechów, Gniewoszów, Kozienice, Chotcza, Solec nad Wisłą;
 • podkarpackie – powiaty: tarnobrzeski (Gorzyce, Baranów Sandomierski), stalowowolski (Zaleszany, Zaklików, Radomyśl nad Sanem) oraz miasto Tarnobrzega;
 • świętokrzyskie – gminy: Połaniec, Starachowice, Wąchock, Opatów, Tarłów, Ożarów, Opatowiec, Kazimierza Wlk., Nowy Korczyn, powiaty: sandomierski, staszowski.

SYTUACJA W WOJEWÓDZTWACH

 • świętokrzyskie – cały czas przemieszcza się fala wezbraniowa, ale jej kulminacja minęła już województwo (aktualnie w Sandomierzu 753 cm, tendencja spadkowa). Sytuacja na wałach wiślanych pozostaje pod stałym nadzorem. Nie są prowadzone planowane ewakuacje ludności. Nie ma zagrożenia strategicznych obiektów infrastrukturalnych. W miastach oraz gminach dotkniętych ulewami i podtopieniami trwa szacowanie strat. Zamknięto most na drodze powiatowej w Baranowie Sandomierskim.
 • lubelskie – przemieszcza się fala wezbraniowa na Wiśle, co powoduje przekroczenia stanów alarmowych. W gm. Józefów n. Wisłą zarządzono prewencyjnie ewakuację ludności łącznie z 38 posesji. W gm. Łaziska w dalszym ciągu prowadzone było umacnianie i podwyższanie wałów na 3 odcinkach o łącznej długości 3,5 km. Działania przy umacnianiu wałów prowadzono także w m. Kępa Gostecka, Braciejowice, Kępa Solecka. Odwołano zajęcia lekcyjne w dwóch szkołach (Braciejowice i Zakrzów). Odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Puławach. Przeprowadzono rekonesans wałów na odcinku Puławy-Kazimierz oraz na terenie gm. Janowiec i Puławy. Cofnięcie wody w rzece Bystra zagraża podtopieniem budynków w m. Bochotnica gm. Kazimierz Dolny – strażacy z OSP układają zapory z worków z piaskiem w celu ochrony budynków przed podtopieniem. Prowadzone są działania w celu uszczelnienia wałów (Brześce gm. Janowiec). Trwa pompowanie wody przy śluzach wałowych. W powiecie ryckim dokonano przeglądu magazynu przeciwpowodziowego. Prowadzony jest stały monitoring wałów i urządzeń hydrotechnicznych. Powiadomiono sołtysów terenów zalewowych o nadchodzącej fali wezbraniowej. W Krasnymstawie (rz. Wieprz) ewakuowano około 10 osób. Według wstępnych danych WCZK podtopione zostały 92 budynki (mieszkalne i gospodarcze). Monitoring i zabezpieczenie prowadzi Komenda Powiatowa PSP. Trwa wypompowywanie wody z podtopionych budynków, zabezpieczanie oczyszczalni ścieków .
 • mazowieckie – monitorowane są wały przeciwpowodziowe w powiatach: zwoleńskim, lipskim, kozienickim, przysuskim, radomskim, legionowskim. Zweryfikowano stan magazynów przeciwpowodziowych.
 • małopolskie– sytuacja stabilizuje się, nie wystąpiły nowe zdarzenia. Prowadzono działania w celu usuwania skutków. W wyniku opadania wód i zmniejszania zagrożenia powodziowego sukcesywnie odwoływane są alarmy przeciwpowodziowe. Trwa szacowanie strat. W dzisiejszym zawieszone były zajęcia szkolne w 7 placówkach. Na skutek zdarzeń ewakuowanych zostało łącznie 120 osób (dane zaktualizowane przez PCZK), z czego do domów powróciło 69 osób. Uaktywniły się 54 osuwiska, szczególnie w powiatach: nowosądeckim, suskim i tatrzańskim. W miejscowości Królowa Górna (gm. Kamionka Wielka, pow. nowosądecki) osuwisko (o długości 20 m i głębokości 10 m) zagraża torom kolejowym – tor nr 2 został wyłączony z ruchu, na torze nr 1 wprowadzone ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 • podkarpackie – na wodowskazach na Wiśle i Sanie obserwowana jest tendencja spadkowa. Na najbliższe dni przewidywana jest dalsza stabilizacja sytuacji hydrologicznej. Aktualnie prowadzone działania obejmują patrolowanie wałów, uszczelnianie przesiąków. Miejscowo (ujście rz. Osa do Sanu) budowane było obwałowanie w celu zabezpieczenia dwóch posesji. Rozpoczynają prace komisje ds. szacowania strat i szkód.
 • śląskie–w miejscowości Hecznarowice i w Kobiernicach (powiat bielski), po zakończeniu zabezpieczenia wyrw w brzegach Soły, prowadzony jest stały monitoring przez Urzędy Gmin i miejscowe OSP. W m. Skoczów (powiat cieszyński) zamknięty do odwołania dla ruchu drogowego jest most na Wiśle, wyznaczono objazd drogą S1 oraz DK81. Uaktywniły się osuwiska w powiatach: bielskim
  i żywieckim. Sytuacja jest monitorowana.
 • dolnośląskie– Państwowa Straż Pożarna dokonała sprawdzenia wału przeciwpowodziowego w pobliżu m. Brzeg Dolny (tereny pow. wołowskiego i trzebnickiego) – nie stwierdzono uszkodzeń wału. Dokonano konsultacji z RZGW, które w związku z aktualnymi prognozami potwierdziło brak zagrożenia. WCZK informuje ponadto o wykonaniu prac zabezpieczających w m. Jelcz-Laskowice i Łęg, które koordynuje PCZK w Oławie. Do działań przeciwpowodziowych na terenie ww. powiatu przygotowywany jest agregat pompowy dużej wydajności. Wał przy ujściu rzeki Widawy do Odry na wysokości Janówka we Wrocławiu jest aktualnie budowany od podstaw za wałem istniejącym, spełniającym swoją funkcję.

DZIAŁANIA SŁUŻB

 • Państwowa Straż Pożarna
  Od godz. 5:00 do 15:00 na terenie kraju odnotowano 219 interwencji związanych z zagrożeniem powodziowym (najwięcej w woj. małopolskim – 76). Działania prowadzone były przez 2317 ratowników i 484 pojazdy. Wstępne szacunkowe koszty akcji przeciwpowodziowych – stan na 19 maja br.: 1 931 800 zł.
 • Policja
  Łącznie do działań wynikających z wystąpienia niekorzystnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych Policja skierowała w dniu 19 maja br. (w I i II zmianie służby) 901 funkcjonariuszy.
 • Straż Graniczna
  Na bieżąco utrzymywany jest kontakt z WCZK, KWP oraz PSP. 5 funkcjonariuszy przydzielonych do zadań w Sandomierzu wspiera działania polegające na monitorowaniu wałów oraz transporcie worków z piaskiem. Nie odnotowano przypadków strat w mieniu Straży Granicznej w związku z sytuacją powodziową.
 • Siły Zbrojne RP
  W dalszym ciągu realizowane są przedsięwzięcia związane z umacnianiem wałów i likwidacją przesiąków. W dniu 20.05 na potrzeby wsparcia administracji publicznej w zwalczaniu powodzi z SZ RP wydzielone zostało Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe nr 1 w składzie 301 żołnierzy, 4 pracowników wojska i 70 jednostek sprzętowych (w tym: 3 x śmigłowiec Mi-8, 28 x samochód ciężarowo-terenowy, 4 x koparka, 4 x maszyna inżynieryjna UMI, 4 x spycharko-ładowarka, 6 x PTS).
 • Służba Więzienna
  W woj. lubelskim na terenie gminy Łaziska do działań przeciwpowodziowych zaangażowanych jest 98 więźniów z zakładów penitencjarnych z terenu województwa lubelskiego (umacnianie wałów, usuwanie skutków).