I Kongres Business Continuity Management (Zarządzania Ciągłością Działania) odbył się 18 października 2012 r. w Warszawie. Organizatorem spotkania było Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich oraz Multitrain. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęło patronat nad Kongresem.

Podczas kongresu omawiano m.in. rolę Księgi dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania, zarządzanie ciągłością działania w bankowości oraz outsourcing w Business Continuity Management (BCM), jak również współpracę administracji i sektora prywatnego.

Spotkanie otworzyli Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, oraz  Marek Komorowski, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dyrektor Komorowski zauważył, że zarządzanie ciągłością działania zarówno w rozumieniu biznesu, jak i administracji, oparte jest o takie same mechanizmy.

Z ramienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w spotkaniu uczestniczyli, poza dyrektorem Komorowskim, Kamil Galicki, zastępca dyrektora, Tomasz Szewczyk, szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej, oraz Maciej Pyznar, główny specjalista w tym wydziale.

Tomasz Szewczyk brał udział w pierwszym panelu dyskusyjnym, dotyczącym Księgi Dobrych Praktyk w zakresie zarządzania kryzysowego. W swojej wypowiedzi podkreślał, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dąży do owocnej współpracy administracji i sektora prywatnego. Podczas panelu drugiego omawiano, jak wymagania zarządzania ciągłością działania wpływają na outsourcing oraz czy i jak zarządzanie ciągłością działania może być przedmiotem outsourcingu. Po tym panelu Maciej Pyznar wraz z Mirosławem Majem z Fundacji „Bezpieczna Cyberprzestrzeń” omówili współpracę administracji i sektora prywatnego na przykładzie ćwiczeń Cyber-EXE 2012, które odbyły się 19 września 2012 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia. Przedstawili oni m.in. założenia zorganizowanych ćwiczeń, ich przebieg oraz wnioski.