28 października 2014 r. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się II Forum Analityczne – spotkanie przedstawicieli wydziałów analitycznych z instytucji realizujących zadania z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa. Celem spotkania było m.in. omówienie i ocena aktualnej sytuacji na Ukrainie, zwłaszcza w odniesieniu do możliwych scenariuszy po wyborach nowej Rady Najwyższej. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się aspekty bezpieczeństwa energetycznego, ochrony granicy państwowej, presji migracyjnej i potencjalnego narażenia na atak terrorystyczny.

Eksperci analizowali również zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem międzynarodowym, w tym m. in. implikacje szczytu NATO w Newport dla planowania cywilnego i zarządzania kryzysowego oraz zagrożenie ze strony fundamentalistów Państwa Islamskiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Ośrodka Studiów Wschodnich, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz Gaz Systemu S.A.