Rola służb, inspekcji, straży oraz Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współpracy pomiędzy tymi podmiotami, to temat II ogólnopolskiej konferencji naukowej Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego – „Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym”. Konferencja odbyła się 4 grudnia 2012 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. RCB było jednym ze współorganizatorów spotkania.

Podczas konferencji Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Komorowski podkreślił, że misją Centrum jest przygotowanie instytucji administracji publicznej do działania w czasie sytuacji kryzysowych.

Konferencja podzielona została na trzy bloki tematyczne. Moderatorem jednego z nich – Wsparcie służb reagowania na przykładzie organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 – był dr inż. Witold Skomra, doradca RCB.

Pan Skomra zaprezentował zebranym możliwości analizy ryzyka w planowaniu bezpieczeństwa dużych imprez masowych, na przykładzie turnieju UEFA EURO 2012. Przedstawił podejście do analizy ryzyka przyjęte przez RCB podczas przygotowań do Turnieju. Zaprezentował także siatkę bezpieczeństwa oraz omówił plany funkcjonalne, przygotowywane na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Zastępca Dyrektora RCB Dariusz Góralski omówił ćwiczenia z cyklu Libero i ich znaczenie dla przygotowania do Turnieju. Zaznaczył, że ćwiczenia miały na celu zgranie instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie potencjalnych sytuacji kryzysowych, przyzwyczajenie ich do zmienionego obiegu informacji, do nowych instytucji powstałych na czas Turnieju np. sztabów miejsko – wojewódzkich, a także nowych zadań, innych niż rutynowe.

Rolę sił zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas turnieju Euro 2012 zaprezentował uczestnikom konferencji płk dr Mirosław Banasik z Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Natomiast Robert Rybacki, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych omówił funkcjonowanie połączonego sztabu UEFA Euro 2012 Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Mirosław Sobolewski, główny specjalista w Wydziale Planowania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przedstawił wykorzystanie stopni alarmowych do wzmocnienia potencjału ochronnego w czasie dużych imprez masowych – omówił m.in. podstawy prawne i mechanizmy wprowadzania stopni alarmowych.

Pozostałe bloki tematyczne, na które podzielono konferencję to: organizacja działań podmiotów wykonawczych w systemie zarządzania kryzysowego oraz nowe technologie i kierunki rozwoju systemu zarządzania kryzysowego.

Organizatorami spotkania byli: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.