Prezentacja katalogu nowych kanałów komunikacji w sytuacjach kryzysowych, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych m.in. z ciągłością działa systemów informatycznych oraz wyzwania dla Polski związane z polityką migracyjną Unii Europejskiej były przedmiotem rozważań III Forum Analitycznego RCB.

W środę 18 czerwca 2015 roku w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa już po raz trzeci spotkali się eksperci i przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Polskich Sieci Energetycznych oraz Związku Banków Polskich, by rozmawiać o szeroko pojętym bezpieczeństwie i ostrzeganiu przed zagrożeniami w stale zmieniającym się otoczeniu.

Forum otworzył zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dr Krzysztof Malesa. Podkreślił, że możliwość spojrzenia na zagadnienia z różnych punktów widzenia, a zwłaszcza wymiana doświadczeń w kwestiach bezpieczeństwa jest nieoceniona.

Wśród poruszanych zagadnień znalazły się między innymi: Regionalny System Ostrzegania, procedury obiegu informacji pomiędzy krajowymi organami i strukturami zarządzania kryzysowego czy wpływ zagrożeń wynikających ze współzależności na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej.

1534