Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu na południu Polski. Ogłoszone zostały ostrzeżenia 2. stopnia w południowo – wschodniej części kraju. Konsekwencją intensywnych opadów mogą być podwyższone stany wód w rzekach w górach i pogórzu.

sytuacja meteorologiczna – 2 ostrzeżenia 2. stopnia dot. intensywnych opadów deszczu w woj. małopolskim i podkarpackim. 3 ostrzeżenie 1. stopnia dot. intensywnych opadów deszczu w woj. dolnośląskim, śląskim i świętokrzyskim.

sytuacja hydrologiczna – 1 ostrzeżenie hydrologiczne 2. stopnia dotyczące możliwości przekroczenia stanów ostrzegawczych w zlewniach Bobru, Kaczawy, Bystrzycy i Nysy Kłodzkiej (woj. dolnośląskie) oraz 4 ostrzeżenia 1. stopnia dot. możliwości przekroczenia stanów ostrzegawczych w zlewniach Małej Wisły, Soły, Brynicy i Przemszy (woj. śląskie), w zlewniach Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (woj. świętokrzyskie), w zlewniach  Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (woj. małopolskie) oraz w zlewniach Wisłoki, Sanu, Wisłoka (woj. podkarpackie).

 

deszcz14.04