Jak współpracować w sytuacjach kryzysowych, by skutecznie i szybko działać, wspólny obszar w wymiarze ponadsektorowym, funkcja zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego, to tylko niektóre kwestie poruszane na konferencji „Partnerstwo międzysektorowe w zarządzaniu kryzysowym”, która odbyła się 15 listopada br. w Warszawie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęło konferencję honorowym patronatem.

Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się, w jaki sposób powinny przebiegać działania związane z zarządzaniem kryzysowym oraz zapoznać się z przykładami dobrych praktyk z zakresu pomocy osobom poszkodowanym podczas sytuacji kryzysowych.

Z ramienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w konferencji wzięli udział Dariusz Góralski -zastępca dyrektora RCB, Dorota Leduchowska- szef Wydziału Planowania oraz Marcin Rudnicki – pełniący obowiązki szefa Wydziału Szkoleń i Ćwiczeń. Dyrektor Góralski był wśród otwierających konferencję, natomiast Marcin Rudnicki wygłosił prelekcję m.in. nt. wizji strategicznej polskiej administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego przy założeniu zmiennych uwarunkowań polityczno – prawnych (prezentacja do pobrania).

Konferencja była adresowana do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji rządowej i samorządowej. Jej organizatorem była Federacja Polskich Banków Żywnościowych, a w konferencji udział wzięli, oprócz RCB, m.in. przedstawiciele Akademii Obrony Narodowej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Polskiego Czerwonego Krzyża, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz gospodarzy konferencji – Federacji Polskich Banków Żywnościowych.