W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań grypopodobnych na Ukrainie, zaleca się osobom udającym się na Ukrainę rozważenie przełożenia podróży na późniejszy okres. Ponadto należy stosować się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych przekazywanych w punktach przekraczania granicy oraz do zaleceń miejscowej służby zdrowia. Należy też przestrzegać reżimu sanitarnego, a w szczególności:
• unikać bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła),
• w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych – pozostać
w domu,
• podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos chusteczką
• myć często ręce wodą z mydłem,
• unikać dotykania oczu, nosa i ust.
W przypadku wystąpienia objawów chorobowych zaleca się skontaktowanie się z lekarzem.

Misnisterstwo Zdrowia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Główny Inspektor Sanitarny

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa