Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że Prezes Rady Ministrów powołał z dniem 1 lipca 2009 r. Pana Dariusza GÓRALSKIEGO oraz Pana Przemysława GUŁĘ na stanowisko zastępcy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.