W poniedziałek, 29 listopada 2010 r. Polska Akademia Nauk zorganizowała konferencję „Dynamiczna Ziemia – zrozumieć aby przetrwać”. Konferencja w głównej mierze poświęcona była zagrożeniom wynikającym z ekstremalnych zjawisk klimatycznych i geologicznych, w kontekście zarządzania kryzysowego i edukacji. Konferencji przewodził prof. Marek Lewandowski dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych PAN, który podkreślił, że inspiracją do zorganizowania konferencji było spotkanie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nt. zagrożeń sejsmicznych, w którym uczestniczył w maju 2010 r. W jego ocenie, jednym z wniosków wynikających ze spotkania jest potrzeba współdziałania środowisk naukowo-badawczych ze strukturami zarządzania kryzysowego w zakresie rozpoznawania i monitorowania zagrożeń, aby przeciwdziałać zagrożeniom i minimalizować ich ewentualne skutki.