W dniach 9-10 czerwca 2011 r. w Budapeszcie miała miejsce konferencja na temat ochrony infrastruktury krytycznej. W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Było to już drugie spotkanie poświęcone temu tematowi. Pierwsze miało miejsce w marcu zeszłego roku w Madrycie podczas prezydencji hiszpańskiej. Rozpoczęło ono proces współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE i USA.

Organizatorami spotkania było węgierskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Krajowa Dyrekcja Generalna ds. Zarządzania Kryzysowego oraz Komisja Europejska (DG Home Affairs).

Głównym celem konferencji było umożliwienie uczestnikom podzielenia się swoimi doświadczeniami z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, przedstawienie najlepszych krajowych praktyk w tym zakresie oraz zdefiniowanie luk i słabych punktów infrastruktury krytycznej.

Omówione zostało kanadyjskie i amerykańskie podejście do kwestii ochrony infrastruktury krytycznej. W trakcie spotkania dyskutowano także nt. krytycznych współzależności pomiędzy systemami infrastruktury krytycznej oraz omawiano krajowe akty prawne, praktyki i doświadczenia.

Uczestnicy omawiali również temat pogody kosmicznej i jej wpływ na infrastrukturę krytyczną.

Przedstawicielką Polski w spotkaniu była Pani Aneta Bugajska – główny specjalista w Wydziale Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.