W dniach 8-10 września 2009 r. w Słubicach odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona przeciwdziałaniu zdarzeniom o skutkach trans granicznych, zorganizowana przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz instytucje niemieckie i polskie. Ze strony polskiej organizatorami były Inspekcja Ochrony Środowiska i Państwowa Straż Pożarna. Przy okazji konferencji podsumowano 15-letnią współpracę z RFN w zakresie zapobiegania zdarzeniom transgranicznym. Pierwszym elementem spotkania były ćwiczenia przeprowadzone 8.09 w miejscowości Urad. Ich tematem było prowadzenie działań ratowniczych podczas wycieku substancji ropopochodnej do cieków wodnych w strefie przygranicznej. Podczas konferencji przeprowadzono także warsztaty szkoleniowe składające się z siedmiu sesji o zróżnicowanej tematyce. W ich trakcie przedstawiciel RCB dr inż. Witold Skomra – doradca RZZK, omówił obowiązujący w Polsce system zarządzania kryzysowego.
Więcej: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=18&id=32611