Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
ul. Rakowiecka 2A
00 – 993 Warszawa


Kancelaria:
Telefon:
(+48 22) 361 68 58

Faks:
(+48 22) 361 69 75

e-mail: poczta@rcb.gov.pl
e-PUAP: /RCB/skrytka

Sekretariat Dyrektora RCB:
Telefon:
(+48 22) 361 68 99

Faks:
(+48 22) 361 68 98

e-mail: sekretariat@rcb.gov.pl

Całodobowa służba dyżurna:
Telefon:
(+48 22) 361 69 00

(+48)  785 700 177

e-mail: dyzurny@rcb.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych – Jan Teleon:
Telefon:
(+48 22) 361 69 70

e-mail: iod@rcb.gov.pl

Uwagi do działania systemu ostrzegania SMS-ami przed zagrożeniami:
Telefon:
(+48 22) 361 69 07 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15 – 16:15)

e-mail: alert.rcb@rcb.gov.pl 

 

Kontakt dla mediów