W dzisiejszym zurbanizowanym, zautomatyzowanym, zinformatyzowanym świecie jest coraz więcej zagrożeń, które wpływają na funkcjonowanie całych społeczeństw, instytucji czy pojedynczych osób. Często nie w pełni zdajemy sobie sprawę, jak bardzo nasze codzienne życie zależy od sprawnego działania systemów energetycznych, bankowych czy informatycznych oraz tego, jak bardzo są one ze sobą powiązane. Zapewnienie ciągłości działania tych systemów wymaga wysiłku zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i administracji publicznej.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wspólnie z Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich przygotowało „Księgę dobrych praktyk w zakresie ciągłością działania”, która wskazuje na konieczność podejmowania takich działań, aby na wypadek zdarzeń krytycznych, ciągłość działania systemów zapewniających funkcjonowanie społeczeństwa była zapewniona.

Administracja publiczna również tworzy system, który na wypadek zagrożeń zapewni ciągłość funkcjonowania państwa. Mowa tu o systemie zarządzania kryzysowego. RCB w rozdziale Księgi „Współpraca z jednostkami publicznymi” prezentuje spojrzenie na zarządzania kryzysowe z perspektywy administracji publicznej.

Poniżej jest do pobrania rozdział 9 Księgi „Współpraca z jednostkami publicznymi”, opracowany bezpłatnie przez pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W niedługim czasie, pojawi się także wyciąg z omawianej publikacji.

Pobierz

Związek Banków Polskich   Forum Technologii Bankowych   Rządowe Centrum Bezpieczeństwa