„Materiały wybuchowe – zagrożenia i ochrona” to temat szkolenia, które odbyło się 18 lipca 2013 roku. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Celem spotkania było zwrócenie uczestnikom uwagi na zagrożenia jakie niosą materiały wybuchowe oraz zaprezentowanie środków redukujących, które mogą być zastosowane w ochronie obiektów infrastruktury krytycznej. Szkolenie prowadzili eksperci Straży Granicznej, Policji oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Materiały wybuchowe są najpopularniejszym narzędziem wykorzystywanym przez terrorystów. Wynika to ze stosunkowo łatwej dostępności materiałów zdolnych do wybuchu oraz technologii konstrukcji ładunków wybuchowych.
Infrastruktura krytyczna, ze względu na swoje istotne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania państwa, stanowi potencjalny cel dla organizacji terrorystycznych i pojedynczych zamachowców. Biorąc to pod uwagę, należy podjąć wszelkie możliwe działania ograniczające możliwość poniesienia strat w wyniku wybuchu na terenie i w bezpośredniej okolicy obiektu infrastruktury krytycznej.

szkolenie 18.07_1szkolenie 18.07_2szkolenie 18.07_5szkolenie 18.07_4