Jednym z wyzwań, jakie związane są z rozwojem naszego kraju, jest zapewnienie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych z wykorzystaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, bezpiecznego obrotu takimi produktami i ich prekursorami. Na problem bezpieczeństwa chemicznego należy także spojrzeć z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń dla społeczności lokalnych w otoczeniu obiektów przemysłowych. Wieloaspektowemu przeglądowi doświadczeń i dobrych praktyk poświęcona była Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Chemicznego (International Meeting on Chemical Safety and Security), która odbyła się  w Tarnowie w dniach 8-9 listopada 2012 r.

Dwudniowa, Międzynarodowa Konferencja na temat Bezpieczeństwa Chemicznego składała się z kilku sesji tj.:

– Plenarnej sesji otwierającej – Bezpieczeństwo chemiczne, istotny element bezpieczeństwa międzynarodowego;

– Tematycznych sesji roboczych:

    • Budowanie ram dla poszerzania bezpieczeństwa chemicznego-promocja kultury bezpieczeństwa chemicznego,
    • Laboratoria, plany bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w obrocie chemikaliami,
    • Chemia dla zrównoważonego rozwoju;

– Plenarnej sesji podsumowującej.

Dorobkiem konferencji jest Deklaracja Tarnowska w sprawie budowania międzynarodowej współpracy dla zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego i promocji globalnej kultury bezpieczeństwa. Tekst Deklaracji Tarnowskiej w języku angielskim.

Organizatorami konferencji byli: Unia Europejska (Europejska Służba Działań Zewnętrznych), Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz  miasto Tarnów. W Konferencji udział wzięli przedstawiciele 56 krajów ze wszystkich kontynentów, w tym m.in. USA, Rosji, Chin, Indii, Brazylii, Meksyku, Indonezji, Iranu, Kenii, RPA, Holandii, Belgii, Danii, Szwecji, Finlandii, Ukrainy Czech. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Florian Naumczyk, główny specjalista w Wydziale Szkoleń i Ćwiczeń.

Materiały z konferencji są dostępne na stronie Międzynarodowego Centrum ds. Bezpieczeństwa Chemicznego  (International Centre for Chemical Safety and Security – ICCSS) w zakładce:

http://www.iccss.com.pl/miedzynarodowe-spotkanie-na-temat-bezpieczenstwa-chemicznego-tarnow-8-9-listopada-2012