Przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uczestniczył w seminarium „Facilitating the deployment of civilian personnel for Common Security and Defence Policy (CSDP)”, które odbyło się 15 lipca 2010 r. w Brukseli. Program spotkania dotyczył działań poszczególnych państw członkowskich w zakresie przygotowania personelu cywilnego na potrzeby misji realizowanych w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP). Łącznie w ramach CSDP jest prowadzonych 9 misji na 3 kontynentach.

Misje EU koncentrują się obecnie na następujących obszarach:
– policja
– prawo
– administracja cywilna
– ochrona ludności
– monitoring sytuacji
– wzmocnienie biur służby zewnętrznej UE
– personel wsparcia misji.
Personel kierowany jest na misje przez poszczególne kraje członkowskie. Nabór chętnych na ma charakter otwarty. Złożone aplikacje są weryfikowane na poziomie krajowym. Kandydaci podlegają dwuetapowemu szkoleniu. W pierwszej kolejności prowadzone jest szkolenie wstępne (ogólne), a następnie szczegółowe organizowane podczas trwania misji.
Wnioski z seminarium zostaną wykorzystane przy pracach nad rozwiązaniami ustawowymi w zakresie udziału ekspertów cywilnych w misjach zagranicznych.

Zainteresowani szczegółami powinni zapoznać się z materiałami na stronie:
www.consilium.europa.eu./showPage.aspx?id=1595&lang=pl