Projekt „Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego” realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich. 7 listopada 2012 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja inaugurująca projekt w województwie podkarpackim.

Projekt „Na granicy terroryzmu” obejmuje wykłady wraz z ćwiczeniami z zachowania w sytuacjach kryzysowych, w tym przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Szkolenia są skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, GOPR, WOPR oraz przedstawicieli wszystkich w regionie instytucji odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe.

W trakcie dwudniowych szkoleń uczestnicy będą brali udział w wykładach oraz ćwiczeniach. Podczas jedenastu godzin wykładów i pięciu godzin ćwiczeń zostanie opracowanych łącznie trzynaście zagadnień. W projekcie planowane jest omówienie procedur oraz potrzeb logistycznych, przećwiczenie procedur związanych między innymi z incydentami i zdarzeniami terrorystycznymi w kontekście reagowania kryzysowego oraz komunikacji kryzysowej.

W konferencji wziął udział przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Witold Skomra. Uczestniczyli w niej także m.in. inspektor Andrzej Ostas, zastępca dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, podinspektor Adam Kall, zastępca dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Policji, inspektor Andrzej Sabik, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, inspektor Witold Szczekala, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie oraz przedstawiciele komend Policji w Przemyślu, Jarosławiu, Lubaczowie i Ustrzykach Dolnych.