W piątek, 16 listopada 2012 zakończyło się coroczne ćwiczenie zarządzania kryzysowego NATO – CMX (Crisis Management Exercise). Trwało pięć dni, od 12 listopada i było prowadzone równolegle z ćwiczeniami: Cyber Coalition 12 (CC) oraz krajowym ćwiczeniem uzupełniającym do ćwiczenia CMX.

Podstawowym celem CMX 2012 było sprawdzenie procedur zarządzania kryzysowego Sojuszu Północnoatlantyckiego na poziomie strategicznym, z zaangażowaniem cywilnego i wojskowego personelu, zarówno w państwach członkowskich, Kwaterze Głównej NATO, jak i Dowództwach Strategicznych Sojuszu.

Natomiast celem krajowego ćwiczenia uzupełniającego do ćwiczenia CMX było sprawdzenie wybranych elementów krajowego systemu zarządzania kryzysowego. Szczególny nacisk położony został na rozwiązania i procedury dotyczące reagowania w przypadku ataków na infrastrukturę teleinformatyczną i zagrożenia środkami CBR (chemicznymi, biologicznymi i radiacyjnymi) oraz procedury wprowadzania ograniczeń na rynku paliw.

Ćwiczenie CMX 2012 oraz CC były ćwiczeniami międzynarodowymi, natomiast w ćwiczeniu uzupełniającym wzięły udział wyłącznie podmioty krajowe.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa było koordynatorem międzynarodowych ćwiczeń NATO – CMX oraz współorganizatorem krajowych ćwiczeń uzupełniających.

W ćwiczeniu NATO CMX 2012, ze strony polskiej, wzięło udział piętnaście ministerstw i instytucji centralnych, w tym m.in. przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W charakterze obserwatora w ćwiczenie zaangażowane było Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast w ćwiczeniu krajowym, oprócz RCB, uczestniczyli przedstawiciele m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ponadto zaangażowana została administracja rządowa trzech województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego i warmińsko- mazurskiego.

Oba ćwiczenia miały charakter aplikacyjnych ćwiczeń sztabowych.