Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz mianował por. SG Annę Gosławską – Hrychorczuk, głównego specjalistę w Wydziale Szkoleń i  Ćwiczeń RCB, na stopień kapitana SG.

Nominację wręczył 5 czerwca 2014 r. dyrektor RCB Janusz Skulich.

Serdecznie gratulujemy.