Budowa polskiej cyber-armii w kontekście zagrożeń hybrydowych to temat otwierający najnowszy Biuletyn Analityczny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wicedyrektor RCB Grzegorz Świszcz zwraca również uwagę na tekst o bezpieczeństwie Ukrainy w trakcie prowadzonej w tym kraju kampanii wyborczej i zagrożeń płynących ze strony Rosji.

Pełna wersja biuletynu znajduje się TUTAJ.

 

Najnowszy numer Biuletynu Analitycznego RCB zaczyna się od artykułu generała Karola Molendy, który jako pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej otrzymał zadanie utworzenia polskiej cyber-armii, czyli Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Docelowo mają one stać się armią, która będzie walczyła  z narastającymi zagrożeniami o charakterze  hybrydowym. W tym obszarze cyberprzestrzeń stała się de facto współczesnym polem bitwy.

Cyber.mil.pl – tworzymy wojska obrony cyberprzestrzeni

gen. bryg. Karol Molenda – pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw tworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Zobacz więcej

 

Kwestie związane ze zobowiązaniami sojuszniczymi Polski jako  państwa członkowskiego NATO zajmują zresztą w najnowszym Biuletynie RCB więcej miejsca. Publikujemy artykuł Krzysztofa Malesy, zastępcy dyrektora RCB, dotyczący ochrony infrastruktury krytycznej w kontekście przyjętego, w lipcu 2016 roku w Warszawie,  przez państwa Sojuszu zobowiązania do wzmacniania odporności oraz dalszego rozwijania indywi­dualnej i zbiorowej zdolności do odparcia ewen­tualnego ataku.

Ochrona infrastruktury krytycznej w świetle polskich zobowiązań sojuszniczych 

Krzysztof Malesa – wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Zobacz więcej

 

Z kolei  w artykule Sławomira Łazarka z RCB, specjalisty w zakresie transportu i ruchu wojsk, omówione zostały działania związane z  wypełnianiem przez Polskę zadań państwa-gospodarza, w ramach systemu Host Nation Support (HNS), w zakresie udzielania wsparcia siłom sojuszniczym przybywającym do naszego kraju.

Polska jako państwo-gospodarz w ramach systemu HNS

Sławomir Łazarek – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Zobacz więcej

 

W Biuletynie okiem eksperta – Piotra Żochowskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich – przyglądamy się  sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie w gorącym politycznym okresie. Bieżący rok jest dla tego kraju czasem permanentnej kampanii wyborczej (wybory prezydenckie oraz do Rady Najwyższej). Zapewnienie bezpieczeństwa jest ogromnym wyzwaniem, gdyż Ukraina jest obiektem agresji ze strony Rosji.

Wyborczy test ukraińskiego systemu bezpieczeństwa

Piotr Żochowski – Ośrodek Studiów Wschodnich

Zobacz więcej

 

W artykule ekspertek z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczącym przebiegu zachorowań na grypę w  sezonie jesienno-zimowym 2018-2019 odchodzimy nieco od tematów bezpieczeństwa globalnego w kierunku spraw bliższych, być może każdemu z nas.. Podkreślamy po raz kolejny, że jedynym skutecznym sposobem ochrony zdrowia naszego i naszych bliskich są szczepienia przeciwko wirusowi grypy. Od 1 września 2018 r. do 15 marca 2019 r. w Polsce z powodu powikłań grypy zmarło 108 osób. Więcej informacji można znaleźć w opracowaniu Izabeli Kucharskiej i Beaty Michulec.

Grypa w sezonie epidemicznym 2018/2019 w Polsce i Europie

Izabela Kucharska, Beata Michulec – Główny Inspektorat Sanitarny

Zobacz więcej

 

Na koniec, w krótkim komunikacie pokazujemy zmiany jakie w ostatnim okresie zaszły w funkcjonowaniu gospodarki morskiej, gdzie Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przejął część dotychczasowych  kompetencji Ministrów Infrastruktury i Rozwoju, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Środowiska. Autorka artykułu Katarzyna Śmiałek z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawia proces monitorowania zagrożeń takich jak: powódź, zniszczenie urządzeń hydrotechnicznych czy budowli piętrzących wodę (tamy i zapory).

Proces monitorowania zagrożeń realizowany w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Katarzyna Śmiałek – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zobacz więcej

 

Miłej lektury