Na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest już dostępny nowy Biuletyn Kwartalny. W 25. numerze Biuletynu przeczytają Państwo m. in. o: nowej odsłonie systemu Alert RCB, projekcie Baltic Pipe, sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce i na świecie, a także o głównych tendencjach w piractwie morskim na świecie.
Przyjemnej lektury.

Pełna wersja biuletynu znajduje się TUTAJ.

Alert RCB w nowej odsłonie

Grzegorz Świszcz – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Nowy SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami Alert RCB zakończył fazę pilotażu i w grudniu wszedł w życie. Informacje o zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu są przekazywane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do wszystkich użytkowników telefonów komórkowych bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Alert RCB jest wynikiem prac, które się rozpoczęły po burzach w 2017 roku, gdy zginęły dwie harcerki wypoczywające na obozie w Suszku w województwie pomorskim.

Zobacz więcej

 

Projekt Baltic Pipe – nowy korytarz dostaw gazu na rynku europejskim

Konrad Fischer – Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Gazociąg ma połączyć polski i duński system przesyłu gazu. Inwestycja, realizowana wspólnie przez operatorów przesyłowych Polski – Gaz System i Danii – Energinet, umożliwi dostawy do Polski gazu ze złóż na Morzu Północnym – ok. 10 mld m3 rocznie, co stanowi ok. 60% rocznego krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. Niewykluczony jest również dalszy przesył gazu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej – w tym celu Polska realizuje projekty połączeń gazowych m.in. z Litwą, Słowacją, Ukrainą i Czechami.

Zobacz więcej

 

Sytuacja epidemiologiczna odry w Polsce i na świecie

Izabela Kucharska, Katarzyna Tkaczuk – Główny Inspektorat Sanitarny

Odra jest ostrą, wysoce zakaźną chorobą wirusową, zdolną do wywoływania epidemii. Zakaźność wirusa odry jest bliska 100% u osób podatnych. Indywidualne ryzyko zachorowania na odrę występuje u każdej osoby, która nie była szczepiona przeciw tej chorobie lub wcześniej na nią nie chorowała. Szczepienia ochronne radykalnie zmniejszyły zachorowalność na odrę w Europie, ale pomimo ogólnie wysokiego poziomu zaszczepienia, choroba ta nadal powoduje częste epidemie.

Zobacz więcej

 

Główne tendencje w piractwie morskim na świecie

Agencja Wywiadu

W pierwszej połowie 2018 r. ogólna liczba ataków pirackich na statki zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. Do napadów najczęściej dochodzi u wybrzeży Nigerii oraz Indonezji. Zauważalny jest także stopniowy wzrost aktywności piratów w Zatoce Adeńskiej. W 2018 r. wzrosła również liczba marynarzy porwanych dla uzyskania okupu. Zdecydowana większość członków załóg została uprowadzona na wodach Zatoki Gwinejskiej.

Zobacz więcej

 

Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021

Aleksandra Gasztold – Uniwersytet Warszawski

Przemoc wobec kobiet, szczególnie będąca konsekwencją sytuacji politycznej, wielokrotnie pojawiała się w dyskursie międzynarodowym po II wojnie światowej. Organizacja Narodów Zjednoczonych cyklicznie publikowała raporty dotyczące sytuacji kobiet, w tym w regionach objętych konfliktami zbrojnymi. Kobiety i dzieci były i są największą grupą uchodźców i to przede wszystkim w nie uderza wszelka niesprawiedliwość, niezależnie od tego czy mówimy o czasie pokoju czy wojny.

Zobacz więcej

 

Dezinformacja, czyli sztuka manipulacji

Kamil Basaj – Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Dezinformacja w ujęciu operacyjnym może być rozpoznawana przy wykorzystaniu różnych wzorców.
Może też być różnie definiowana. W niniejszej publikacji przybliżamy ujęcie dezinformacji z perspektywy procesów manipulacji procesami poznawczymi. Dezinformację można postrzegać jako zaawansowaną formułę przekazu, którego celem jest wywołanie u odbiorcy poglądu, decyzji, działania lub jego braku, w zgodzie z założeniem ośrodka, który planował proces wprowadzenia odbiorcy w błąd. W istocie jest to ingerencja w proces decyzyjny obiektu (tj. odbiorcy), lub grupy obiektów. Między innymi z tego powodu dezinformacja jest również informacją i nie zawsze jest informacją nieprawdziwą czy zmanipulowaną. Rozpoznanie przekazu, który jest elementem operacji wpływu na proces decyzyjny i kształtowanie poglądu, nie może być zatem oparte wyłącznie na informacjach, które definiujemy jako nieprawdziwe, czy wprowadzające w błąd odbiorców.

Zobacz więcej