Współczesny świat niesie ze sobą nowego typu zagrożenia. Jednymi z nich są m.in. zagrożenia hybrydowe, z którymi spotykamy się coraz częściej na bardzo różnych płaszczyznach powiedział dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak, otwierając eksperckie  seminarium, jakie odbyło się dziś w siedzibie Centrum. Seminarium zorganizowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wspólnie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

Seminarium zostało podzielone na dwa bloki tematyczne. W pierwszej części omówiono zagrożenia hybrydowe, druga natomiast poświęcona był problematyce migracji w jej różnych aspektach – od wyzwania jakie dla aparatu państwa stanowi nacisk migracyjny i konieczność znalezienia właściwej odpowiedzi na to złożone zjawisko, po sytuację w zakresie ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.

Dzięki obecności ekspertów: dr Jolanty Darczewskiej z Ośrodka Studiów Wschodnich, Kamila Basaja z Ministerstwa Obrony Narodowej, Karola Molendy ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Jacka Wysokińskiego ze Straży Granicznej, Michała Grzelca z Policji, Damiana Szlachtera z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Jarosława Truchana z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie można było wnikliwie przyjrzeć się omawianym zagadnieniom. Uczestnicy seminarium zajęli się m.in. takim kwestiami jak: dezinformacja, walka informacyjna, wzmacnianie odporności państwa, próby ataków informatycznych na urzędy/instytucje administracji państwowej, przemyt nielegalnych migrantów jako proceder i biznes, sytuacja na wschodnim odcinku zewnętrznej granicy UE czy wyzwania związane z ochroną tego odcinka granicy.

Podkreślono, że znajomość techniki oddziaływania informacyjnego obcych ośrodków, umożliwia budowanie odporności instytucji administracji publicznej, a w konsekwencji odporności państwa. Ma to zasadnicze znaczenie w zapewnieniu ciągłości działania newralgicznych usług i systemów kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania państwa i jego obywateli.

Gospodarzami seminarium byli: nadbryg. Marek Kubiak, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i mł. insp. dr Marek Fałdowski, komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

1
3

2
4