Dyrektor RCB poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w komórce ochrony informacji niejawnych i kontroli wewnętrznej. Termin składania ofert: 11 października 2013 r.

Więcej informacji